Đối tác công nghệ

Western Digital

Western Digital tạo môi trường cho dữ liệu phát triển mạnh. Công ty đang thúc đẩy sự đổi mới cần thiết để giúp khách hàng nắm bắt, duy trì, truy cập và chuyển đổi sự đa dạng ngày càng tăng của dữ liệu. Nơi nào có dữ liệu, từ các trung tâm dữ liệu nâng cao, các cảm biến di động đến các thiết bị cá nhân, các giải pháp đầu ngành của chúng tôi sẽ đều biến chúng thành khả thi. Các giải pháp trung tâm dữ liệu của Western Digital® được bán trên thị trường dưới các thương hiệu G-Technology ™, HGST, SanDisk®, Tegile ™, Upthere ™ và WD®.