Đối tác công nghệ

SMART Modular

SMART Modular là một công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp bộ nhớ đặc biệt. Smart Modular cung cấp các giải pháp cho một mạng lưới khách hàng rộng lớn, bao gồm các OEMs (Original Equipment manufacturers) cạnh tranh trong thị trường điện toán, mạng, truyền thông, lưu trữ, di động và công nghiệp.