Đối tác công nghệ

Revera

Revera  là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ và sản phẩm về dữ liệu đám mây ở New Zealand. Các khách hàng lớn của công ty là các cơ quan chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ y tế công cộng và các tập đoàn. Revera đang triển khai dịch vụ lưu trữ với dự án đầu tiên dựa trên NSULATE và sẽ là nhà phân phối chính cho các dịch vụ đám mây NSULATE của Nyriad ở New Zealand trong tương lai.