Đối tác công nghệ

Nvidia

Nivdia là nhà cung cấp GPU (Graphics processing Unit) lớn nhất trên thế giới. Trong 5 năm qua, công ty cũng đã trở thành nhà cung cấp GPU hàng đầu cho các trung tâm dữ liệu và Machine Learning. Nyriad đang làm việc với Nvidia về các phương pháp nâng cao để kiểm soát GPU trong các mảng máy chủ lớn.