Đối tác công nghệ

Netlist

Netlist là nhà cung cấp hàng đầu các hệ thống con bộ nhớ mô đun hiệu năng cao cho các công ty OEM hàng đầu thế giới. Netlist chuyên về bộ nhớ lai - sự kết hợp của vật liệu  thô DRAM và NAND flash để tạo ra các giải pháp bộ nhớ. Các công nghệ bộ nhớ được cấp bằng sáng chế của Công ty cung cấp hiệu năng vượt trội và mật độ cao trong giải pháp tiết kiệm chi phí. Từ cơ sở dữ liệu đến các ứng dụng doanh nghiệp, Netlist phục vụ các ngành công nghiệp đa dạng đòi hỏi hiệu suất bộ nhớ vượt trội để tạo điều kiện cho các quyết định kinh doanh quan trọng trong môi trường định hướng dữ liệu ngày nay.