Đối tác công nghệ

Microsemi

Microsemi là nhà sản xuất và phân phối các giải pháp bán dẫn và hệ thống cho hàng không vũ trụ và quốc phòng, truyền thông, trung tâm dữ liệu và thị trường công nghiệp. Nyriad đang làm việc với Microsemi để thiết kế các giải pháp trung tâm dữ liệu cốt lõi của GPU trong tương lai.