Đối tác khoa học

Scion

Scion là một viện nghiên cứu Crown, chuyên nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ cho lâm nghiệp, sản phẩm gỗ, vật liệu có nguồn gốc từ gỗ và các ngành vật liệu sinh học khác.