Đối tác khoa học

ICRAR

Trung tâm Nghiên cứu Thiên văn học Quốc tế (International Centre for Astronomy Research, được viết tắt là ICRAR) được thành lập vào tháng 8 năm 2009 với mục đích cụ thể là hỗ trợ gói thầu của Úc trong việc làm chủ dự án kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới và một trong những nỗ lực khoa học lớn nhất trong lịch sử, dự án Square Kilometer Array (SKA). ICRAR là một liên doanh giữa Đại học Curtin và Đại học Tây Úc (UWA), với sự tài trợ của Chính phủ Tiểu bang Tây Úc. ICRAR có các nghiên cứu về nodes tại cả hai trường đại học và hiện đang có hơn 100 nhân viên và sinh viên sau đại học.