Các đối tác khác

University of Waikato

Đại học Waikato có trụ sở tại thành phố Hamilton thuộc đảo Bắc New Zealand, là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của New Zealand, gồm bảy khoa và trường học, với hơn 12.000 sinh viên, trong đó có 2000 sinh viên quốc tế. Nyriad đang phối hợp chặt chẽ với trường đại học Waikato  để cung cấp cơ hội việc làm cho các sinh viên và sinh viên đã tốt nghiệp của trường.