Đối tác phân phối

Advanced HPC

Advanced HPC là nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp tính toán hiệu năng cao (High Performance Computing) được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu và tính toán của doanh nghiệp ngày càng gia tăng ngày nay. Chúng tôi hiểu các yêu cầu đặc thù của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia CNTT, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu đang tạo ra sự đổi mới, thúc đẩy khám phá và thay đổi thế giới. Các giải pháp tính toán hiệu năng cao (High Performance Computing) và nền tảng lưu trữ của chúng tôi mang lại hiệu suất cao cấp mà họ cần với mức giá phải chăng.