Đối tác

Nyriad phân phối NSULATE thông qua các nhà phân phối được chọn lọc và được cấp phép. Các đối tác phân phối hiện tại của chúng tôi được liệt kê phía dưới. Đăng ký dưới đây nếu bạn muốn trở thành một nhà phân phối của chúng tôi. Nyriad còn hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, các nhà cung cấp phần cứng, phần mềm CNTT và các tổ chức nghiên cứu khoa học để phát triển một hệ sinh thái vững mạnh về công nghệ và khoa học xoay quanh lĩnh vực tính toán exascale. Nếu bạn muốn trở thành một đối tác về tiếp thị, hoặc công nghệ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đi đến Nyriad Partner Centre

Đối tác phân phối

Đối tác công nghệ

Đối tác khoa học

Các đối tác khác